HSEQ Manager Vloot

HSEQ Manager Vloot

Wil jij bijdragen aan een veilige mindset binnen Wagenborg Shipping? Dan hebben wij een vacature voor jou.
NL/ EN

HSEQ Manager Vloot

Locatie: Delzijl
Uren: 32-40
Opleiding: hbo

Als familiebedrijf willen we onveilige werksituaties voor alle ‘familieleden’ voorkomen. Dit betekent dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat we allemaal aan het einde van de dag weer veilig thuis komen en het werk de volgende dag met hetzelfde team kunnen voortzettenVeiligheid gaat verder dan veilige techniek en handboeken met voorschriften. Uiteindelijk draait veilig werken om gedrag en onze manier van werken en samenwerken. Dit is waar kwaliteit en veiligheid bij elkaar komen. Ons gemeenschappelijk vertrekpunt van de HSEQ ambities is vastgelegd in een beleidsverklaring. Naast deze verklaring is een veilige mindset doorslaggevend.

 

Als HSEQ Manager Vloot draag jij bij aan het ontwikkelen van een veilige mindset binnen Wagenborg Shipping en geef je leiding aan HSEQ coördinatoren op de Quality Assurance Department (QAD). De functie is gericht op het voldoen van de Wagenborg vloot en de kantoororganisatie aan wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en milieu en de normen ISO 9001 en ISO 14001.

 

Het kwaliteitsbeleid van Wagenborg Shipping wordt door de afdeling QAD voorbereid en uitgevoerd. De afdeling QAD streeft naar hoogwaardige dienstverlening en is daarbij steeds op zoek naar verbeteringen. Je zorgt er, in samenwerking met anderen voor, dat zij voorstellen doen en acties ondernemen om de kwaliteit van producten en diensten te verhogen. Je zorgt voor een gestructureerde aanpak van het werk, toetst en bewaakt de voortgang en hebt overzicht over wat nodig is om doelen te bereiken. Je plant en organiseert projecten, maakt ideeën, feiten en meningen in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk, zodat de boodschap overkomt en wordt begrepen.

 

Anderen ondersteun je in het oplossen van vraagstukken door op basis van onderzoek een toepasbaar advies te geven.

 

Kernactiviteiten

De HSEQ Manager Vloot vertaalt het HSEQ-beleid voor de Shipping organisatie. Hij/zij volgt relevante externe (nationale en internationale) en interne ontwikkelingen en wetgeving en werkt voorstellen met betrekking tot het te voeren beleid uit en motiveert deze bij managers van afdelingen en de directie. Hij/zij zorgt voor het uitvoeren van het vastgestelde HSEQ-beleid door het beheren/actueel houden/ontwikkelen van manuals en procedures, behorend bij het Total Quality Management Systeem van Wagenborg Shipping. Daarnaast voert hij/zij interne audits uit en is verantwoordelijk voor het initiëren en coördineren van de uit audits voortvloeiende acties.
De HSEQ Manager stelt HSEQ-rapportages op ten behoeve van de jaarlijkse management review en fungeert als “Designated Person Ashore”. Hij/zij is aanspreekbaar voor de schepen voor wat betreft veiligheids- en milieuzaken en fungeert daarbij als “Company Security Officer”.

 

Competenties

Naast de kerncompetenties van Koninklijke Wagenborg, oplossingsgericht, samenwerken en veilig werken, vragen wij de volgende competenties: adviseren, communiceren, kwaliteitsgericht, plannen & organiseren.

 

Kennis- en ervaringsvereisten

- afgeronde nautische opleiding op hbo-niveau

- aanvullende relevante opleidingen ten aanzien van HSEQ

- aanvullende management opleiding

- in bezit van diploma Middelbare Veiligheidskunde of bereid deze te halen

- beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:
Bert Buzeman, manager P&O, Tel.nr. 0596-636241. 

Solliciteer